TranHungDao

Traffic camera

  •   29/05/2015 10:13:00 AM
  •   Viewed: 119
  •   Feedback: 0

Traffic situation always changes every hour every minute; to be able to better control the traffic situation and make the decision to be able to coordinate to charge congestion as well as the traffic to avoid the occurrence of accidents information, the use of traffic camera is connected to a control center as necessary, appropriate. Camera specifications appropriate to the characteristics of the climate in Vietnam, have wide visibility.

Pollsters

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Access statistics
  • Online9
  • Today533
  • This month14,807
  • Total13,337,652
Exchange rate
December 8, 2022, 5:09 am
Code Buy Transfer Sell
AUD 15.00 15.00 16.00
CAD 17.00 17.00 17.00
EUR 24.00 24.00 25.00
GBP 28.00 28.00 29.00
HKD 2.00 3.00 3.00
SGD 17.00 17.00 17.00
THB 601.32 668.13 693.79
USD 23.00 23.00 24.00
Turn on, off the power

STT Tuyến đường, địa bàn do đơn vị quản lý Thời gian tắt mở hiện đang áp dụng
Mở đèn Tắt đèn
1 Quốc lộ 1 17:30 05:30
2 Xa lộ Hà Nội 17:30 05:30
3 Đường Võ Văn Kiệt 17:30 05:30
4 Đường Mai Chí Thọ 17:30 05:30
5 Quốc lộ 22 17:30 05:30
5 Đường Phạm Văn Đồng 17:30 05:30
5 Công viên 17:30 05:30
6 Khu QLGTĐT số 1 17:35 05:30
7 Khu QLGTĐT số 2 17:35 05:30
8 Khu QLGTĐT số 3 17:35 05:30
9 Khu QLGTĐT số 4 17:35 05:30

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second