Pollsters

Bạn biết gì về NukeViet 3?

Access statistics
  • Online18
  • Today322
  • This month67,002
  • Total13,740,441
Exchange rate
May 29, 2023, 1:39 am
Code Buy Transfer Sell
AUD 14.00 15.00 15.00
CAD 16.00 16.00 17.00
EUR 24.00 24.00 25.00
GBP 28.00 28.00 29.00
HKD 2.00 2.00 3.00
SGD 16.00 17.00 17.00
THB 597.45 663.84 689.34
USD 23.00 23.00 23.00
Turn on, off the power

STT Tuyến đường, địa bàn do đơn vị quản lý Thời gian tắt mở hiện đang áp dụng
Mở đèn Tắt đèn
1 Quốc lộ 1 17:30 05:30
2 Xa lộ Hà Nội 17:30 05:30
3 Đường Võ Văn Kiệt 17:30 05:30
4 Đường Mai Chí Thọ 17:30 05:30
5 Quốc lộ 22 17:30 05:30
5 Đường Phạm Văn Đồng 17:30 05:30
5 Công viên 17:30 05:30
6 Khu QLGTĐT số 1 17:35 05:30
7 Khu QLGTĐT số 2 17:35 05:30
8 Khu QLGTĐT số 3 17:35 05:30
9 Khu QLGTĐT số 4 17:35 05:30

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second