Công ty Cổ phần CSCC TPHCM

https://chieusang.com:443


Thông báo Về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông

Thông báo Về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông
THÔNG BÁO
Về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông
 
            Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 12/09/2016 của Hội đồng quản trị công ty Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý cổ đông, chuyển nhượng cổ phần và thực hiện quyền của cổ đông.
            Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh thông báo:
            Ngày 15/10/2019 Công ty có nhận Giấy đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông với nội dung cụ thể như sau:
            Tên cổ đông: LÊ THỊ NGỌC GIÀU
            Mã số cổ đông: CHS000077
            Số CMND: 025688700
            Ngày cấp: 18/12/2012    Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh
            Số cổ phần đang sở hữu: 2.800 cổ phần (Trong đó số cổ phần tự do chuyển nhượng 2.200 cổ phần; số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 600)
            Thông báo mất sổ của cổ đông được đăng tải trên website của Công ty trong vòng 15 ngày; hết thời hạn thông báo nếu không phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại thì Công ty sẽ tiến hành cấp lại sổ chứng nhận cho cổ đông nêu trên theo quy định của pháp luật.
            (Đính kèm Giấy đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
          
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây