Nationwide Lighting Conference in November 2008

Thursday - 28/05/2015 23:57
Company Limited City Public Lighting is one of the members has a positive contribution to the Association of Vietnam Urban Lighting. In November 2008, the Company has successfully held a national conference in HCM City Lighting
HoiNghiCS 2
HoiNghiCS 2

Limited liability company member Public Lighting the City is one of the members who have contributed positively to the Union Vietnam Urban Lighting. In November 2008, the Company has successfully held nationwide Lighting Conference in HCM city.

 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

Newer articles

Older articles

Pollsters

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Access statistics
  • Online19
  • Search engine7
  • Guest12
  • Today6,442
  • This month87,432
  • Total15,437,844
Turn on, off the power

STT Tuyến đường, địa bàn do đơn vị quản lý Thời gian tắt mở hiện đang áp dụng
Mở đèn Tắt đèn
1 Quốc lộ 1 17:30 05:30
2 Xa lộ Hà Nội 17:30 05:30
3 Đường Võ Văn Kiệt 17:30 05:30
4 Đường Mai Chí Thọ 17:30 05:30
5 Quốc lộ 22 17:30 05:30
5 Đường Phạm Văn Đồng 17:30 05:30
5 Công viên 17:30 05:30
6 Khu QLGTĐT số 1 17:35 05:30
7 Khu QLGTĐT số 2 17:35 05:30
8 Khu QLGTĐT số 3 17:35 05:30
9 Khu QLGTĐT số 4 17:35 05:30

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second